IMG_2184-min

ההנאה שבשקט | יוני 2021

קיר אמן של סיון כהן בגלריית סדנת האמנות של יבנה.

על רקע שחור ובצבעוניות מינימליסטית יוצרת סיון עולמות של סמלים ודימויים עדינים. סיון יוצרת גופים שמימיים, ימיים וטבעיים המרחפים בחלל, מנותקים מקונטקסט של רקע, עומדים
בפני עצמם ונתונים לפרשנות רגשית ושכלתנית של המביט בהם.
הדימויים כמו קורנים מתוך הרקע השחור ויוצרים עולם רוחני וחופשי מקישורים ארציים. סיון מוצאת בעבודות ביטוי למאבק בין החושך לאור; בין הגשמי לרוחני. היא מציירת על מצעים
קבועים – ניירות שחורים בעלי פורמט זהה.

כל ציור הוא סוג של חלון שדרכו נצפה מקטע מעולמה של סיון.

בקיר אמן זה מוצגים גם גופים תלת-ממדיים שיצרה סיון המצטרפים באופן טבעי לעבודות הנייר של סיון – גופים אמורפיים בלתי מוגדרים ובעלי ממד מסתורי ורוחני.
בקיר האמן מוצגות עבודות חדשות שחלקן נוצרו בשנה האחרונה במהלך סגרי הקורונה ואפשרו לסיון שחרור באמצעות בריחה לעולמות שבראה לעצמה.

חניתה אליצור, אוצרת

ARToday. Art Magazine

פורטל יבנה

בלוג יואל אמת

 

דילוג לתוכן