“שלוש ארבע ולעבודה – דור 2” | ינואר-פברואר 2019

תערוכה קבוצתית – הוצגה במתכונת שונה בספריית מדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.

פרנסה. כסף. הישרדות. עיסוק. אתגרים. משמעות. ייעוד. סיפוק. עניין בחיים. הגשמה עצמית. כבוד. סטטוס. מנוחה. בטלה. אבטלה. כל אלה ועוד מהווים את מהות העבודה בחיינו ובחיי זולתנו.

העבודה היא ציר מרכזי סביבו חיינו סובבים, היא מספקת את צרכינו, היא ממלאת את יומנו, מגדירה את זהותנו, מאפשרת לנו להשפיע על קיומנו ועל סביבתנו ויש לה השלכה ישירה על האופן שבו אנו נתפסים על ידי החברה הסובבת אותנו.

עבודה כי חייבים, עבודה כי צריכים, עבודה כי אומרים, עבודה כי רוצים.

אמנים רבים בתולדות האמנות הבינלאומית והישראלית עסקו בנושא העבודה והנושאים המשלימים שלה המנוחה והבטלה.    בתערוכה “שלוש ארבע ולעבודה” המוצגת בקומת הכניסה של הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך באוניברסיטת תל אביב, מוצגות עבודות המתייחסות כל אחת בדרכה לאספקטים שונים של העבודה והיעדרה.

חניתה אליצור, אוצרת התערוכה

דילוג לתוכן