The-Problem-We-All-Live-With

על אמנות ובחירות לנשיאות ארה״ב

מאמר שכתבתי עבור בלוג האמנות של דבי לוזיה

עקבות בחירתו של גו ביידן לנשיאות ארהב והבחירה בקמאלה האריס כסגניתונעשה שימוש נרחב בכלי התקשורת המסורתיים וברשתות החברתיות בדימוי אמנותי אמריקאי אייקוני שצויר בשנות ה-60′ על ידי הצייר האמריקני נורמן רוקוולהציור ״The Problem We All Live With״ מתאר ילדה אפרואמריקאיתרובי בריגס שמהצועדת לבית ספרשהיה מיועד עד אז לתלמידים לבנים בלבדרובי נדרשה לליווי יומיומי להגנתה בדרך לבית הספרמחשש שיתנכלו לה בשל צבעההשנה היא 1960. נורמן רוקוול – אולי הצייר המזוהה ביותר עם התרבות האמריקאית – נגע בציוריו בחיים עצמם וגם בפצעים הפתוחים של החברה האמריקאיתכמו בציור הזהשהפך לסמל למאבק התנועה לזכויות האזרח ולשוויון גזעי בארה״בזוהי דוגמא נפלאה איך ניתן באמצעות אמנות לגעת בנקודות הכי כואבות ועמוקות בחיי אומה ובתרבות שלה.
להמשך המאמר>>

דילוג לתוכן